Przedmiotem niniejszego ogłoszenia, jest plan połączenia spółek CARZUU Sp. z o. o. oraz WEBEXPERIENCE Sp. z o. o.,
uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek,
na podstawie art. 498, 499 i 516 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH w dniu 06 listopada 2019 roku.

Krzysztof Czapla - Prezes Zarządu
Aleksandra Maria Czapla – Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 20 listopada 2019 r

Plan połączenia spółek CARZUU Sp. z o. o. z WEBEXPERIENCE Sp. z o. o.